Circulair ontwerpen.

De noodzaak voor duurzaam bouwen wordt steeds duidelijker. Echte verandering blijft lastig. De traditionele bouw werkt graag met systemen en materialen die bekend zijn, om zo risico’s te vermijden. Dit moet anders. Circulair bouwen is een populair onderwerp. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor het ontwerp en de bouw van woningen? Ik werk met praktische oplossingen die de negatieve impact van de bouw op het milieu minimaliseren of er zelfs voor zorgen dat woningbouw de natuur de ruimte geeft en biodiversiteit stimuleert.

Modulair bouwen.

De ontwikkeling van circulaire woningen eenvoudig maken met kant-en-klare oplossingen: dát is mijn missie.

Tijdens het ontwerpen maak ik daarom gebruik van standaard bouwelementen. Dit zorgt voor een flexibel bouwsysteem dat geschikt is voor diverse woonwensen en budgetten. Ook zorgt het voor een snel ontwerp- én bouwproces. De bouwelementen worden industrieel geproduceerd en op locatie geassembleerd. Er is zo min mogelijk overlast op de bouwlocatie en de risico’s en faalkosten zijn minimaal. En als dat nodig is zijn de elementen snel te demonteren en te gebruiken voor een andere woning.

Wil jij biobased woningen ontwerpen en heb je hulp daarbij nodig? Wil je meer weten over mijn ontwerpprincipes? Neem contact op en ontdek wat ik voor jou kan betekenen.

Natuurlijke materialen.

Ik ontwerp circulaire woningen waarbij het behoud van de natuur centraal staat. De focus ligt daarbij op een positieve impact op het milieu, zowel bij de bouw, als bij het gebruik van de woning. De standaard bouwelementen zijn zoveel mogelijk opgebouwd uit ecologische, natuurlijke materialen (biobased). Zo kunnen de grondstoffen weer in de kringloop teruggebracht worden als hergebruik op een andere locatie niet meer mogelijk is.

Verder kijken we naar mogelijkheden om de natuur meer te betrekken in en rondom de woning. Natuurinclusief ontwerpen en bouwen dus. Denk aan groene daken, groene gevels en verblijfruimtes en nestelstenen in gevels en daken voor bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw en vleermuis.

Natuurinclusieve architectuur

Ontwerpen met en voor de natuur. Architectuur die ruimte geeft aan natuur en biodiversiteit. Voorkomen van hittestress en wateroverlast in steden. Het ecosysteem versterken door leefruimte te geven aan planten, insecten, vogels en vleermuizen.

Duurzame leefomgeving

Diversiteit in natuur en architectuur. Oog voor detail. Een prettige en gezonde leefomgeving voor mens en dier, nu en in de toekomst. Bouwen met hernieuwbare materialen en mogelijkheden voor hergebruik van elementen en materialen in het ontwerp integreren.